WIADOMOŚCI ARCHIWALNE: Podczas pracy z materiałami przygotowawczymi do konkursu, ósmoklasiści będą mieli sposobność rozwijania słownictwa, utrwalania struktur gramatycznych i funkcji językowych przydatnych do majowego egzaminu.