Regulamin konkursu

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

‘FORGET- ME- NOT’

EDYCJA WIOSENNA 2020

CELE KONKURSU:

 • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim
 • Podniesienie umiejętności językowych
 • Promowanie czytelnictwa
 • Podniesienie samooceny uczniów

  I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Filotimo z siedzibą w Lublinie przy Ułanów 25/6; 20-554 Lublin  
 2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 3. Zakres tematyczny obejmuje znajomość materiału umieszczonego na stronie internetowej: filotimo.pl w zakładce MATERIAŁY.

Pytania konkursowe są ułożone w oparciu o umieszczone tam opowiadania, sentencje oraz współczesne piosenki angielskie (w przypadku piosenek podane są linki odsyłające do nagrań, słów i tłumaczenia).

Poszczególne teksty są zaopatrzone w szczegółowe objaśnienia i przydzielone wg stopnia trudności odpowiednio dla klas: IV, V-VI oraz VII-VIII.

Pytania konkursowe obejmują: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, zadania na    dobieranie oraz typu prawda-fałsz) i zadania otwarte (z luką oraz zadania krótkiej odpowiedzi).

Za odpowiedź poprawną przyznaje się 1 lub 2 punkty, natomiast za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi – 0 pkt.  Informacje szczegółowe wraz z zadaniami przykładowymi można znaleźć w zakładce   PRZYKŁADY i PUNKTACJA.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 2. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczniów oraz wpłata na konto Organizatora kwoty 9 zł 50 gr od ucznia (w przypadku szkół, które  brały  udział w przynajmniej jednej poprzedniej edycji: 8 zł 50 gr).

Zapisów dokonuje się poprzez formularz umieszczony w zakładce ZAPISY na stronie internetowej. Wpłatę należy przesłać na konto:  

                                                       Centrum Edukacji Filotimo

                                                       Lublin ul. Ułanów 25/6

                                              Nr konta: 54 1240 5497 1111 0010 8779 0330

W tytule przelewu: numer szkoły i miejscowość; opłata za konkurs ‘Forget-me-not’.

 1. Zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 06. 03. 2020 r. – przy zapisie do pierwszego terminu konkursu lub do dnia 23.03.2020 – do II terminu (patrz pkt III.1)  Zapisy  zostały przedłużone do 9 kwietnia. Wpłaty mogą być dokonywane w późniejszym czasie

W szkole, w której pieniądze na konkurs są wpłacane przez rodziców uczniów, w przypadku trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość zasponsorowania uczestnictwa danego ucznia przez Organizatora  – w tej sprawie prosimy nauczyciela zgłaszającego o kontakt mailowy.

W przypadku, gdy uczestnik nie przystąpi do testu, Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaty. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uczeń był nieobecny z powodu choroby,   o czym nauczyciel powiadomi Organizatora w e-mailu.

III. Organizacja konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w jednym z dwóch terminów – do wyboru przez nauczyciela:  (02.04) przesunięty na 7 maja   lub    27.04. 2020  o godz. 10.00. (dopuszczalne jest zmiana  godziny rozpoczęcia ze względu na organizację pracy szkoły) i trwa 50 min + 10 min na czynności organizacyjne. Jeden wybrany termin obowiązuje dla wszystkich uczestników z danej szkoły.
 1. Arkusze z pytaniami dla każdego uczestnika zostaną przysłane w kopercie zbiorczej -jako przesyłka polecona – do 5 dni przed wybranym terminem konkursu.
 2. Kopertę zawierającą pytania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Możną ją otworzyć dopiero w chwili rozpoczęcia konkursu, w obecności uczniów.
 3. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy, w tym urządzeń elektronicznych ani z podpowiedzi innych osób.
 4. Uczniowie nie podpisują swoich prac, a jedynie wpisują klasę i numer w dzienniku.
 5. Bezpośrednio po teście, nauczyciel pakuje prace do koperty zwrotnej, którą    w obecności uczniów zakleja (koperta zwrotna zostanie przysłana razem z pytaniami konkursowymi).
 6. Nauczyciel odsyła wszystkie testy pocztą (na koszt szkoły, w formie przesyłki poleconej) do Organizatora w ciągu 2 dni.
 7. Wyniki wraz z dyplomami zostaną przekazane przez Organizatora do szkół za pośrednictwem poczty najpóźniej w ciągu 6 tygodni od zadeklarowanego terminu konkursu.

 IV.Postanowienia końcowe

1.Dla uczniów biorących udział w konkursie przewidziano następujące rodzaje dyplomów:

DYPLOM UZNANIA za uzyskanie 50% – 85% punktów możliwych

DYPLOM Z WYRÓŻNIENIEM  za 86% – 99%  

DYPLOM LAUREATA za 100%.

Uczniowie z  tytułem laureata dostaną nagrody książkowe. Ponadto każdy uczeń, który uzyska wynik poniżej 50% otrzyma mały  DYPLOM UCZESTNIKA.

 1. Każdy nauczyciel zaangażowany w przygotowanie uczniów i organizację tego konkursu na terenie swojej szkoły otrzyma dyplom poświadczający współorganizację ogólnopolskiego konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu, a nawet dyskwalifikację w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu, z jednoczesnym umieszczeniem informacji o tym w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na filotimo.pl
 6. Dane osobowe nauczycieli są przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z polityką prywatności umieszczoną na stronie internetowej.

W razie pytań, można kontaktować się z Organizatorem mailowo: centrumedukacji.filotimo@gmail.com,  telefonicznie: 502 983 652  lub poprzez sms

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close